Allt handlar om människor


Origo hjälper organisationer att utveckla Ledarskap och driva Förändringsarbete.


Den gemensamma nämnaren i Origos arbete är förståelsen och kunskapen kring människan. Grundade i gedigna humanistiska kunskaper kring mänskligt tänkande och beteende, och med en inspirerande verktygslåda som film och skönlitteratur, utvecklar Origo moderna ledare och organisationer.


Till höger två exempel på humanistiska verktyg.

William Shakespeare, vars drama Julius Caesar används för att utveckla ledares kunskaper inom retorik och kommunikation.

Francis Ford Coppolas film Gudfadern, vilken Origo använder för att utveckla kunskaper kring organisationskulturer. 

Aktuella Kurser & Program


"Den kommunikativa Ledaren"

Klassisk litteratur möter moderna ledarskapsteorier


Läs mer här
Att utveckla moderna ledare


Hur lyckas man som ledare formulera, skapa förståelse och uppslutning kring mål och visioner? Hur etablerar man starka relationer och effektiv kommunikation - såväl utåt som inåt i organisationen? För att lyckas krävs det humanistiskt kunskap.


I länder som t ex USA, England och Frankrike har av tradition humaniora en självklar plats inom ledarskapsfältet. Sverige och svensk affärsvärld saknar till stora delar denna tradition. Vad går svenska chefer och organisationer miste om? Kan en Machiavelli, Shakespeare eller en Strindberg bidra med något?   


Med sin skönlitterära utvecklingsmetod upprättar Origo en effektiv och stimulerande skärningspunkt mellan humanistisk kunskap och ledarskapsutveckling. I denna mittpunkt finner du skatter och kompetensområden som Kreativitet, Kommunikation, EQ och Självkännedom. vilka utgör förutsättningar för ett lyckat ledarskap.


Läs mer.

Förändringshantering

- måste det vara så svårt?


Hur blir en förändring till en verklig förbättring? Trycket på dagens organisationer att driva och införa förbättringar är stort. Samtidigt misslyckas runt 70 % procent av alla förbättringsarbeten. Detta är en olycklig kombination. Varför misslyckas då organisationer så ofta?


Det överskuggande svaret heter bristande kunskaper  i att hantera människor i förändring. Hur skapar man insikt, motivation och nya beteenden? Hur kommunicerar man effektivt till berörda människor?


Läs mer.

Origo Consulting AB 2012 © Copyright