Historia & Mission

När företagsnamnet Origo valdes hösten 2000 gjordes det med viss omsorg. Ordet origo betyder skärningspunkt och ledstjärnan i Origos arbete är att upprätta en mötesplats mellan humanistisk kunskap och moderna teorier kring ledarskap och organisationer.


Upprinnelsen till att Origo startades bygger på självupplevda insikter om vad humaniora de facto är i stånd att utveckla för egenskaper och reaktioner hos människor.Att via litteratur eller filosofiska texter ta del av ny kunskap visade sig trigga både tanke och känsla på ett märkligt och inspirerande vis. Utifrån denna insikt kom lusten och tanken på att föra ut humanistisk kunskap till ”nya platser”, där den skulle kunna göra nytta och skillnad.


Humanioran är lite för bra och lite för stimulerande för att häcka på högskolorna! I synnerhet då näringsliv och offentliga organisationer törstar efter kunskap kring Kreativitet, Kommunikation, EQ och Beteenden.


Origos mission är att på ett inspirerande vis föra ut kunskaper om mänskligt tänkande och agerande till näringsliv och offentliga organisationer.


Origo

Origo drivs av Mattias Fyhr som har humanvetenskaplig bakgrund, med tyngdpunkt på ämnena Filosofi, Litteraturvetenskap och Vetenskapsteori.


Partners


Origo samarbetar med ett flertal partners för att vid behov erbjuda både bredare och djupare kompetens inom vissa närliggande områden. 
Invoge erbjuder spetskompetens inom strategi- & styrningsfrågor.

Se www.invoge.seMomentum ingår i McCann WorldGroup, ett av världens störta byrånätverk kring kommunikation.

Se www.momentumsverige.se

Origo Consulting AB 2012 © Copyright