PO Enquists roman Livläkarens besök är ytterligare exempel på ett av de humanistiska verktyg som Origo använder för att utveckla ledare och organisationer.


Boken beskriver den sanna och spektakulära historien om hur en tysk livläkare finner ett tomrum vid det danska hovet och där genomför en upplysningsrevolution. På ett fascinerande sätt får läsaren ta del av olika ledarskapsaspekter och vad det innebär att leda i förändring. 


För att höra mer om hur Origo arbetar med Ledarskap och Förändringshantering, slå oss rna en signal eller skriv oss en rad!

Kontakt


Mattias Fyhr

Origo Consulting

Kastellgatan 6

411 22 Göteborg


0708 288 669


mattias.fyhr@origoconsulting.se

www.origoconsulting.se

Origo Consulting AB 2012 © Copyright